Fotografování škol

Fotografujeme pomocí mobilního ateliéru nebo venku:

1) celé třídy

2) jednotlivce a skupinky

3) portréty